Pamuk Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri


Pamuk, lif ve yağ elde etmek maksadıyla ekilen otsu veya odunsu bir bitkidir. Gövdesi dik, dallanmış ve çok tüylüdür. Yaprakları uzun saplıdır. Meyvesi (Koza) 3-5 gözlü bir kapsüldür. Her gözün içinde siyahımsı renkli, oval ve üzeri uzun, sık ve beyaz tüylerle örtülü 5-10 tane tohum vardır. Birçok türü vardır. Yurdumuzda Koza veya Yerli türü yetiştirilir. Yerli pamuk; 75-80 santimetre boyunda, yan sol kısa, gövde ve yaprak sapları siyah benekli bir türdür.

Peki pamuk bitkisi zararlıları nelerdir?

1 - Beyaz Sinek
Taze yaprakların alt yüzlerine bırakılan yumurtalardan örnek larva ve erginler, bitki özünü yapım beslenir. Ayrıca salgılandığı maddeden dolayı özsu taşınmasında tıkanıklıklar oluşur. Yılda 9-10 döl verebilir, özellikle pamuğun koza döneminde çok hızlı çoğalırlar. Nemli daha iyi gelişirler.

Beyaz sinek ile nasıl mücadele edilir?


Hasadın erken bitirilmesine önem verilmeli, hasattan sonra sap kesimi veya sürüm yapılarak tarlalar temizlenmeli, erken olgunlaşan pamuk çeşitlerinin eklenmesi tercih edilmeli, fazla azotlu gübre kullanılmamalı, gereğinden çok sulama yapılmamalı, pamuk ile birlikte sallanan tarımı yapılmamalı, sebze, bostan ve pamuk tarlası iç içe olmamasına özen gösterilmeli, Mart sonu veya Nisan ayı içinde uygun olduğunda, bahçeler işlenmelidir. 

2 - Kırmızı Örümcek
Yaprakta varlığını, yaprağın önce sararıp sonra kızarması ile belli eder. ilk sararmalar, yaprağa bakıldığında sarı noktalar şeklinde görülür, daha sonra yaprağın bir bölümü veya kızarır. Emilerek rengi. Taraklanmadan önce yoğunluk kazanırsa, yaprakların kurumasına neden olarak bitkinin beslenmesini yavaşlatır, neticede bitki boyu kısa kalır. Gelişmenin yavaşlaması taraklanmayı geciktirir. Taraklanma döneminden sonra tarak, çiçek ve küçük kozalarda da beslenerek çabuk dökülmelerine neden olur. Koşullara göre zarar oranı% 40'a kadar çıkabilir.

Kırmızı örümcek ile nasıl mücadele edilir?


Pamuk tarlası etrafındaki yabancı otlar temizlenmeli ve tarladan uzaklaştırılmalı.
Toprak işleme iyi yapılmalıdır. 
Kimyasal mücadele için gerekli kurumlara başvurulmalıdır.
 
3 - Pamuk Yaprak Piresi
Genellikle yaprakların alt yüzünde beslenir ve sokup emmek suretiyle yapraklarda siyahlaşmış noktalar oluşturur. Emgili yapraklar sararır, beyazlaşır, gelişmede durgunluk göze çarpar, yaprak ve tarak dökümüne neden olur. Ayrıca salgıladığı toksik madde nedeniyle de özsu taşınmasında tıkanıklıklar olur. Ergin 3 mm boyda yeşilimsi sarı, gri renklerde olur. Kanatlar açık yeşil, arka kanatlar renksizdir.

Pamuk yaprak piresi ile nasıl mücadele edilir?


Ara konukçuluk edebilecek bağ, tütün gibi bitkilerin çevrede olmaması gerekir. Pamuk yaprak pirelerine karşı mücadelede kültürel önlem olarak, aşırı sulama ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır, yanlış gübreleme ve sulama yaprak pirelerinin otaya çıkmasını sağlar. Kimyasal ilaçlama için gerekli kurumlara başvurulmalıdır.

4 - Yeşil Kurt
Larvaları genellikle taraklar başta olmak üzere generatif organlarda beslenerek zarar verirler. Yapraklarda da beslenirlerse de önemli değildir. Beslendiği tarakların yaprakları açılır, daha sonra zarar görmüş bu taraklar dökülür, çiçeklerden koza oluşmaz, bitkide üstten aşağıya doğru hareket ederek tarak, çiçek ve kozalarda beslenir. Kozalar açılmaz, zamanla kurur veya çürürler

Yeşilkurt ile nasıl mücadele edilir?


Zararlı yoğunluğunu düşürmek amacıyla hasattan sonra tarlaların geciktirilmeden sürümü yapılmalıdır. Böylece larvaların yaygın bir besin kaynağı ortadan kaldırılmış olur. Kimyasal mücadele için gerekli kurum ve kuruluşlara başvurulmalıdır.

5 - Pembe Kurt
Özellikle son yıllarda pamuk ekim alanlarında önemli verim kayıplarına yol açan bir zararlıdır. Çiçek, tarak ve koza gibi organlarla beslenir. Tarak ve çiçeklerin gelişmesini ve meyve bağlamasını engeller. Kozada ise, koza içine girerek lifleri keser ve çiğitleri yer, içerisinde zararlı olan koza kör koza adını alır ve açmaz. Pembe kurt'un çiçeklerde verdiği zarar çok daha belirgindir. İçinde zararlı olan çiçek açılmaz rozet şeklini alır.

Pembe kurt ile nasıl mücadele edilir?


Aşırı azot ve sulamadan kaçınılmalı, 
Sıra üzeri çok sık bırakılmamalıdır. 
Hasat sonrasında pamuk saplarını toplayıp yakmalıdır.
Kimyasal mücadele için gerekli kurumlara başvurmalıdır.


Kaynakça
adana.tarımorman.gov.tr
turktob.com
tarım.gov.tr


Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.