Sönmez Koyunu
Sönmez Koyunu

Sönmez koyun ırkının, Ege Bölgesi’nin yüksek sıcaklık ve nem koşullarına çok uyum gösterdiği anlaşılmış; fakat soğuk bölgelerde adaptasyonunun nasıl olduğu hakkında bilgi sahibi olunamamıştır....

Merinos Koyunu
Merinos Koyunu

Merinos koyunu yün kesimlerinin en az yılda bir kez yapılması şarttır. Yünleri çabuk ve çok uzamakta, kesilmediği taktirde koyunda strese, hareket sorunlarına ve körlüğe sebep olabilmektedir. ...

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.