Saanen Keçisi


Saanen keçileri, İsviçre kökenli süt ve döl verimi yüksek hayvanlardır. Bu keçinin en önemli özelliklerinden birisi; farklı iklim ve çevre koşullarına uyabilmesidir. İşte bu özelliğinden dolayı gerek Avrupa ülkelerinde, gerekse diğer bir çok ülkede yerli keçiler ile melezlenerek yüksek verimli yerli keçi tipleri elde edilmiştir.

Saanen keçisi nereden ve ne zaman gelmiştir?

İsviçre, modern keçi yetiştiriciliğinin beşiği olarak kabul edilir. Özellikle Saanen ve Toggenburg keçileri (ülkemizde Toggenburg olarak adlandırılır) dünyaca ünlüdür. 20. yüzyılın başından bu yana, İsviçre'den dünyanın dört bir yanındaki ülkelere 50.000'den fazla süt keçisi ihraç edilmiştir.

Saanen keçilerinin tarihi, türün geliştirildiği İsviçre'nin güneybatısındaki Bern kantonunda bulunan Saanen Vadisi'nde başlar. Saanens, Kuzey Amerika'ya ilk olarak 1904'te, yaklaşık 18 yıllık bir süre içinde Kanada üzerinden yaklaşık 160 keçinin getirilmesiyle geldi.

Bu ilk gelenlerin sadece küçük bir yüzdesi, bugün bildiğimiz şekliyle cinse fayda sağlayacak nitelikteydi; güçlü ayakları ve bacakları ve iyi desteklenen memeleri içeriyordu. Birkaç istisnai bireyin torunları, bir kısmı Kaliforniya ve doğu kıyısına giden ABD'deki günümüz Saanen'lerimizin çekirdeğini oluşturmaktadır.

Saanen keçisi ülkemize ilk kez 1959 yılında getirilmiş fakat o zamanlarda keçi sütünün değeri şimdiki gibi olmadığından ve değişik ırk keçilerle melezlemeleri yapılmasından dolayı zaman içerisinde saf ırk kaybolmuştur.

Ülkemizde keçi sütünün ve keçi sütü ürünlerinin değerinin anlaşılması üzerine Saanen keçileri 1995 yılından başlayarak tekrar saf ırk olarak ithal edilmiş ve özellikle İzmir ili Seferihisar ilçesi, Bergama ilçesi ve Ege bölgesi ile Marmara bölgesi başta olmak üzere tüm bölgelerimizde sütü için entansif olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Saanen keçisi özellikleri nelerdir?


 • Saanen keçileri, süt keçilerinin ortak yapısal özelliklerine sahiptir.
 • Saanen keçileri dünyanın hemen hemen her tarafına götürülmüş ve sütü için kapalı barınaklarda (entansif olarak) özel organik yemlerle sütü için beslenmektedir.
 • Saanen keçisi genellikle uyum yeteneği yüksek, sağlam yapılı bir süt keçisidir.
 • Sanen keçisi kesinlikle bir mera hayvanı değildir ve kesinlikle melezlemelerde kullanılmamalıdır. Çünkü çeşitli ırklarla melezlenmesi yapılmış ve maalesef hiçbirisinde başarılı olunamamıştır. Süt verimi ve yavruların yaşama şansı düşmüş Saanen melezlemelerinin hemen hepsinde olumsuz sonuçlar alınmıştır.
 • Saane keçilerinde boynuzlar kısa ve düz bazıları ise boynuzsuzdur. Fakat entansif Saanen yetiştiriciliğinde tüm bireyler veteriner hekimi tarafından yavru iken boynuzsuzlaştırılmıştır.
 • Saanen keçisi, genel olarak küpeli, beyaz renkte, nadir olarak kirli beyaz ya da krem renginde ince derili, kılları kısa ve parlak orta büyüklükte kültür ırkı bir süt keçisidir.
 • Entansif (kapalı barınaklarda) yetiştirilmeye çok uygundur.
 • Memesi çok iyi gelişmiştir.
 • Vücut genel olarak ince ve uzundur. Boyun, ince ve uzundur. Vücut göğüsten (Thorax) arkaya doğru gidildikçe genişler. Kemik yapısı çok kuvvetlidir.
 • Saanen ırkı süt keçilerinin en önemli özelliklerinden birisi farklı iklim koşullarına uyum yeteneği sayesinde götürüldüğü yerlere çok çabuk uyum sağlayabilmesidir.

 • Saanen keçileri yemleme ve mera koşullarına çok duyarlıdır. Yüksek verim yeteneği ancak iyi bakım ve beslenme koşullarında ortaya çıkar.
 • Saanen keçilerinde yemden yararlanma yeteneği yüksektir ve erken çağda cinsel olgunluğa ulaşırlar ve hızlı ürerler. Bu yüksek döl verimi de Saanen keçi ırkının yetiştirme yönünden en önemli avantajlarındandır.

Saanen keçisi kesinlikle mera keçisi değildir bu asla unutulmamalıdır. Entansif olarak, kapalı barınaklarda (hijyen, sağlık, havalandırması düzgün, kaliteli ve düzgün bir rasyonla beslenme ve veteriner hekimi kontrolünde yetiştirilme ile çok iyi bir süt hayvanıdır.)sütü için beslenmelidir. Keçinin beslenmesi ve bakımı kolaydır.

Elimizdeki yerli keçileri bir anda elden çıkarıp, yerine Saanen gibi yüksek verimli kültür ırkı hayvanları koymak ekonomik olmayacağından ülkemizde süt keçiciliğini geliştirmenin esası melezleme çalışmalarına dayanmaktadır. Ancak melezleme çalışmalarının da başarısı için ana-babaların seçiminde titiz davranmak yani sağlıklı ve yüksek verimli hayvanları damızlık olarak seçmek gereklidir.

İsviçre saaneni verim özellikleri:
Yerli kıl keçileri verim özellikleri
Saanen X Yerli kıl(melez) verim özellikleri 
Canlı ağırlık50-55 kg (ergin)45-50 kg (ergin)50-55 kg
Döl verimi180-200%80%130
Laktasyon süresi270 gün150 gün210 gün
Laktasyon verimi600 kg40 kg250-300 kg
Sütteki yağ oranı%3-3.3%3-3.3%3-3.3
Günde ortalama süt verimi2.2 kg0.27 kg1.2 kgKAYNAKÇA :
I. redwoodhill.com
II. camli.com.tr
III. www.esk.gov.tr
IV. tavsiyeediyorum.com

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.