Dermatofitozis (Trichophytie, Dermatomikozis, Mantar, Kellik) Hastalığı
Dermatofitozis (Trichophytie, Dermatomikozis, Mantar, Kellik) Hastalığı

Dermatofitozis veya Mantar, Kellik Hastalığı, zoonoz bir hastalık olduğu için çıplak elle dokunma sonucunda insanlara da bulaşmaktadır. Hastalık etkenleri yıllarca ahırlarda ve kullanılan malzemelerde canlı olarak kalabilir. ...

Küçükbaş Hayvancılığa Başlamak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
Küçükbaş Hayvancılığa Başlamak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yetiştirilen hayvanları pazarlayabilme, süt ve süt ürünlerini pazarlayabilme konularını da çözmeniz gerekmektedir. Uygun damızlık temin edebilir misiniz? Rastgele damızlık seçimi sürünün çoğalmamasına, hatta gerilemesine neden olur....

Botulismus (Yaz Hastalığı, Sığırların Felç Salgını, Sığırların Bel Felci)
Botulismus (Yaz Hastalığı, Sığırların Felç Salgını, Sığırların Bel Felci)

Botulismus, Cl. Botulinum toksinlerinin yem ve sularla alınması sonucu meydana gelen sinirsel bulgularla karakterize bakteriyel bir gıdasal zehirlenmedir....

Sağlıklı Buzağılardan Sağlıklı İneklere Buzağı Beslenmesinin Altın Noktaları
Sağlıklı Buzağılardan Sağlıklı İneklere Buzağı Beslenmesinin Altın Noktaları

Doğumu zor olmuş ve yaşama gücü zayıf olan buzağılara ilk dakikalarda zorla kolostrum içirilmemeli; mutlaka 10-15 dk. geçmesi ve buzağının kendine gelmesi beklenmelidir. İlk içirilecek kolostrum miktarı 2-2.5 litre arası olmalıdır....

Kuru Dönem Beslenmesi
Kuru Dönem Beslenmesi

Kuru dönem de ideal bir kondisyonu olan ineğimize günlük 6-8 kg arası mısır silajı, 2.5-3 kg yem fabrikalarının hazırladığı kuru dönem yemi ve sınırsız ulaşabilecekleri buğday samanı ineğin ihtiyaçlarını karşılayacaktır....

Sığırlarda Reticulo Peritonitis Travmatica (RPT)
Sığırlarda Reticulo Peritonitis Travmatica (RPT)

Hayvanların yemlerle aldıkları kesici ve sivri yabancı cisimlerin retikuluma (börkenek) batması sonucu oluşan yırtılmalar sonucu karın zarının yangısına neden olan hastalıktır....

Meralarda Bulunan Zararlı Otlar Ve Mücadele Yolları
Meralarda Bulunan Zararlı Otlar Ve Mücadele Yolları

Mer’alar çok sayıda türden meydana gelen zengin bitki örtüsüne sahiptir. Çeşitli tahrip edici faktörlerin etkisi ile mer’a alanlarında istilacı türlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasına neden olabilmektedir....

 Koyunlarda Ağız Bölgesi Hastalıkları
Koyunlarda Ağız Bölgesi Hastalıkları

Koyunların iştahında azalma olur veya kaybolur. İştah olduğu zamanlar da ise koyunlar yumuşak yemleri tercih ederler. Ağızdan salya akıntısı olur. Ağız mukozasına baktığımızda kızarıklık dokunduğumuzda ise sıcaklık ve hayvanın ağrı hissetmesi....

Süt Humması (Hipokalsemi, Doğum Felci)
Süt Humması (Hipokalsemi, Doğum Felci)

Süt humması, doğum sonrası hipokalsemisi veya doğum felci olarak da bilinir. Esas olarak süt sığırlarında, ancak aynı zamanda düşük kan kalsiyum seviyeleri (hipokalsemi) ile karakterize etçi sığırlarda da görülen bir hastalıktır. ...

Sığır Tüberkülozu
Sığır Tüberkülozu

Sığır tüberkülozu Hastalığın seyri yavaştır ve ölümcül aşamaya ulaşmak aylar veya yıllar alır. Sonuç olarak, hasta bir hayvan, klinik belirtilerin ortaya çıkmasından önce sürünün içindeki bakterileri dökebilir. ...

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.