Yonca Zararlıları
Yonca Zararlıları

Yonca Hortumlu Böceği, Benekli Yonca Aphidi, Kör Fare ve Yonca Tohum Capsidi hakkında genel bilgiler, bu zararlıların zarar şekilleri ve onlarla mücadele yöntemlerinin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler....

Silajlık  Yem Bitkileri
Silajlık Yem Bitkileri

Silajlık yem bitkileri nelerdir? Bu konuda ayçiçeği, mısır, sorgum, yonca ve ayçiçeğinin önemi nedir? Mısır, silaj yapımı amacı ile dünyada en fazla yetiştirilen, yüksek düzeyde parçalanabilen karbonhidrat içeriği ile en kolay silonabilen yem bitkisidir....

Baklagil Tohum Böceği
Baklagil Tohum Böceği

Baklagillerde En büyük Kaybımız Nedir? Baklagil tohum böceklerinin tanımı ve yaşayışları hakkında genel bilgilerle birlikte onlarla nasıl mücadele edeceğimizin yöntemlerini burada bulabilirsiniz....

Mısır Zararlıları
Mısır Zararlıları

Tel kurtları, bozkurt, mısır kurdu, koçan kurdu, yaprak biti ve kırmızı örümcek mısır zararlılarındandır. Bu zararlıları tanıma ve mücadele yöntemleri hakkında genel bilgileri, bu yazıda bulabilirsiniz....

Silaj ve Haylaj
Silaj ve Haylaj

Silaj ile haylaj arasındaki farklar nelerdir? İyi bir silajda neler olmalıdır? Silo tipleri nelerdir? Haylajın avantajları nelerdir? ...

Kaba Yem Nedir? Yeşil Yemler Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
Kaba Yem Nedir? Yeşil Yemler Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Kaba yem, besin maddeleri yoğunluğu az sindirilebilirliği düşük kuru maddesinde %18 üzerinde ham selüloz içeren yem maddeleridir. Otlatılan yeşil mera alanları, yaylak ve kışlak olarak hayvanların geçirdiği mevsime göre de isim alırlar. ...

Hayvan Yem Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?
Hayvan Yem Türleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Yemler içeriklerinde bulundurdukları besin maddelerinin konsantrasyonu derecesinde değer kazanırlar. Birim ağırlıkta yüksek oranda sindirilebilir besin maddesi içeren yemlere “yoğun (kesif) yemler” adı verilir. ...

Fosfor Eksikliği (Hipofosfatemi)
Fosfor Eksikliği (Hipofosfatemi)

Fosfor genel olarak tane yem dediğimiz; arpa, mısır, buğday, yağlı tohum küspeleri ( pamuk, ayçiçeği, soya, kanola) ve kepekte yeterli veya yoğun miktarlarda bulunur. Kaba yemlerde ise düşük düzeydedir....

Meralarda Bulunan Zararlı Otlar Ve Mücadele Yolları
Meralarda Bulunan Zararlı Otlar Ve Mücadele Yolları

Mer’alar çok sayıda türden meydana gelen zengin bitki örtüsüne sahiptir. Çeşitli tahrip edici faktörlerin etkisi ile mer’a alanlarında istilacı türlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasına neden olabilmektedir....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.