Küçükbaş Hayvancılığa Başlamak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
Küçükbaş Hayvancılığa Başlamak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yetiştirilen hayvanları pazarlayabilme, süt ve süt ürünlerini pazarlayabilme konularını da çözmeniz gerekmektedir. Uygun damızlık temin edebilir misiniz? Rastgele damızlık seçimi sürünün çoğalmamasına, hatta gerilemesine neden olur....

Sağlıklı Buzağılardan Sağlıklı İneklere Buzağı Beslenmesinin Altın Noktaları
Sağlıklı Buzağılardan Sağlıklı İneklere Buzağı Beslenmesinin Altın Noktaları

Doğumu zor olmuş ve yaşama gücü zayıf olan buzağılara ilk dakikalarda zorla kolostrum içirilmemeli; mutlaka 10-15 dk. geçmesi ve buzağının kendine gelmesi beklenmelidir. İlk içirilecek kolostrum miktarı 2-2.5 litre arası olmalıdır....

Kuru Dönem Beslenmesi
Kuru Dönem Beslenmesi

Kuru dönem de ideal bir kondisyonu olan ineğimize günlük 6-8 kg arası mısır silajı, 2.5-3 kg yem fabrikalarının hazırladığı kuru dönem yemi ve sınırsız ulaşabilecekleri buğday samanı ineğin ihtiyaçlarını karşılayacaktır....

Koyunlarda Aşılama
Koyunlarda Aşılama

Koruma amaçlı bir uygulama olan aşı, hastalık bulaşmadan önce sürüler sağlıklı iken yapılmaktadır. Aşılama hayvanları ıslak ve stresli olmamalıdır. Aşının bölge ve işletme için risk enfeksiyonlarına karşı doğru zamanda tüm sürüye uygulanması önemli...

Küçükbaş Ağıllar Nasıl Olmalıdır?
Küçükbaş Ağıllar Nasıl Olmalıdır?

Kışları kısa ve ılık geçen bölgelerde tercih edilmektedir. Bu ağılların, çatı ve rüzgâra bakan cephesi kapalıdır. Koyunlar kapalı, havasız, rutubetli yerlerden çok fazla etkilenirler. Böylece yetiştirici beklediği ölçüde sağlıklı sürüye sahip olamaz....

Sağılır İneklerin Beslenmesi
Sağılır İneklerin Beslenmesi

Bir ineğin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli olan günlük protein miktarı 525gr ve 1 lt süt için gerekli protein ise 85-90 gr şeklinde hesaplanır....

Koyunların Doğumunun Yaklaştığı Nasıl Anlaşılır Ve Doğum Esnasında Neler Yapılmalıdır?
Koyunların Doğumunun Yaklaştığı Nasıl Anlaşılır Ve Doğum Esnasında Neler Yapılmalıdır?

Doğumdan sonraki ilk 2 veya 3 saat içerisinde atılan yavru zarlarının (Sonun dışarı atılması) koyun tarafından yenmesine fırsat verilmelidir. Sonun düşmesi 24 saat sürebilir, bu durumda kesinlikle çekip koparılmamalıdır....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.