Kuduz (Rabies)
Kuduz (Rabies)

Kuduz virüsü hasta hayvanların salyası ile etrafa yayılmaktadır. Köpeklerin salyasında, hastalığın bulguları görülmeden 8-12 gün önce kadar mevcut olduğu tespit edilmiştir....

Delibaş Hastalığı ( Coenuriasis)
Delibaş Hastalığı ( Coenuriasis)

Delibaş şüphesi olan koyunlarınızı mutlaka veteriner hekimlerden yardım alarak hastalığı net olarak tespit etmeniz gerekir. Net tespitten sonra ise gecikmeden hayvanları kasaba satmanız veya kesmeniz en uygun olanıdır; çünkü hayvanlar kilo vermeye başlar....

Rumen Asidozu-Arpalama- Hamurlama
Rumen Asidozu-Arpalama- Hamurlama

Rumen Asidozu, geviş getiren hayvanların ( sığır, koyun, keçi vb.) işkembesinde farklı sebeplerden dolayı asitlik seviyesinin ve emilimin artmasıyla hayvanda çok ciddi genel durum bozukluğuna sebep olan beslenmeye bağlı bir bozukluktur....

Koyun ve Keçilerde Gebelik Toksemisi – İkiz kuzu Hastalığı – Koyun ve Keçilerin Ketozisi ( Düşük şeker sendromu)
Koyun ve Keçilerde Gebelik Toksemisi – İkiz kuzu Hastalığı – Koyun ve Keçilerin Ketozisi ( Düşük şeker sendromu)

İkiz veya üçüz kuzuya gebe koyun ve keçilerde, rahimin organlar içindeki hacminin artması sonucunda, işkembenin ve diğer sindirim sistemi organlarının hacmi küçülür. Bu sebepten dolayı hayvan gebeliğin son döneminde yeterli besin maddesi tüketemez....

Sığırlarda Görülen Hastalıklar Hakkında Kısa Kısa Anlatımı
Sığırlarda Görülen Hastalıklar Hakkında Kısa Kısa Anlatımı

Büyük büyük işletmelerin asıl amacı koruyucu hekimlik olmalı yani hayvanınız hastalanmadan önlemleri almanız gerekmektedir. Bunlar aşılama programı ile biyo güvenlik önlemleri ve hastalıkların erken tanısı ile mümkündür....

Hayvanlarda Dönme Hastalığı ( Listeriosis )
Hayvanlarda Dönme Hastalığı ( Listeriosis )

Listeriosis hastalığının etkeni: Listeria Monocytogenesdir. Bu etken gram pozitif, fakültatif intrasellüler bir mikroorganizma olup normal bağırsak florasında da bulunur. Etkenin 16 serotipi ve her bir serotipin 2 veya daha fazla alt tipi bulunmaktadır....

Siğirlarda Viral Diyare / Mukoza Hastalığı (Bvd/ Md, Bovine Viral Diarrhea/ Mucosal Disease)
Siğirlarda Viral Diyare / Mukoza Hastalığı (Bvd/ Md, Bovine Viral Diarrhea/ Mucosal Disease)

Viral diyare-mukoza hastalığı bütün yaş gruplarında görülebilmesi nedeniyle üzerinde durulması gereken önemli bir hastalıktır....

Dermatofitozis (Trichophytie, Dermatomikozis, Mantar, Kellik) Hastalığı
Dermatofitozis (Trichophytie, Dermatomikozis, Mantar, Kellik) Hastalığı

Dermatofitozis veya Mantar, Kellik Hastalığı, zoonoz bir hastalık olduğu için çıplak elle dokunma sonucunda insanlara da bulaşmaktadır. Hastalık etkenleri yıllarca ahırlarda ve kullanılan malzemelerde canlı olarak kalabilir. ...

Botulismus (Yaz Hastalığı, Sığırların Felç Salgını, Sığırların Bel Felci)
Botulismus (Yaz Hastalığı, Sığırların Felç Salgını, Sığırların Bel Felci)

Botulismus, Cl. Botulinum toksinlerinin yem ve sularla alınması sonucu meydana gelen sinirsel bulgularla karakterize bakteriyel bir gıdasal zehirlenmedir....

Sığırlarda Reticulo Peritonitis Travmatica (RPT)
Sığırlarda Reticulo Peritonitis Travmatica (RPT)

Hayvanların yemlerle aldıkları kesici ve sivri yabancı cisimlerin retikuluma (börkenek) batması sonucu oluşan yırtılmalar sonucu karın zarının yangısına neden olan hastalıktır....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.