Hayvanlarda Dönme Hastalığı ( Listeriosis )
Hayvanlarda Dönme Hastalığı ( Listeriosis )

Listeriosis hastalığının etkeni: Listeria Monocytogenesdir. Bu etken gram pozitif, fakültatif intrasellüler bir mikroorganizma olup normal bağırsak florasında da bulunur. Etkenin 16 serotipi ve her bir serotipin 2 veya daha fazla alt tipi bulunmaktadır....

Siğirlarda Viral Diyare / Mukoza Hastalığı (Bvd/ Md, Bovine Viral Diarrhea/ Mucosal Disease)
Siğirlarda Viral Diyare / Mukoza Hastalığı (Bvd/ Md, Bovine Viral Diarrhea/ Mucosal Disease)

Viral diyare-mukoza hastalığı bütün yaş gruplarında görülebilmesi nedeniyle üzerinde durulması gereken önemli bir hastalıktır....

Dermatofitozis (Trichophytie, Dermatomikozis, Mantar, Kellik) Hastalığı
Dermatofitozis (Trichophytie, Dermatomikozis, Mantar, Kellik) Hastalığı

Dermatofitozis veya Mantar, Kellik Hastalığı, zoonoz bir hastalık olduğu için çıplak elle dokunma sonucunda insanlara da bulaşmaktadır. Hastalık etkenleri yıllarca ahırlarda ve kullanılan malzemelerde canlı olarak kalabilir. ...

Botulismus (Yaz Hastalığı, Sığırların Felç Salgını, Sığırların Bel Felci)
Botulismus (Yaz Hastalığı, Sığırların Felç Salgını, Sığırların Bel Felci)

Botulismus, Cl. Botulinum toksinlerinin yem ve sularla alınması sonucu meydana gelen sinirsel bulgularla karakterize bakteriyel bir gıdasal zehirlenmedir....

Sığırlarda Reticulo Peritonitis Travmatica (RPT)
Sığırlarda Reticulo Peritonitis Travmatica (RPT)

Hayvanların yemlerle aldıkları kesici ve sivri yabancı cisimlerin retikuluma (börkenek) batması sonucu oluşan yırtılmalar sonucu karın zarının yangısına neden olan hastalıktır....

 Koyunlarda Ağız Bölgesi Hastalıkları
Koyunlarda Ağız Bölgesi Hastalıkları

Koyunların iştahında azalma olur veya kaybolur. İştah olduğu zamanlar da ise koyunlar yumuşak yemleri tercih ederler. Ağızdan salya akıntısı olur. Ağız mukozasına baktığımızda kızarıklık dokunduğumuzda ise sıcaklık ve hayvanın ağrı hissetmesi....

Süt Humması (Hipokalsemi, Doğum Felci)
Süt Humması (Hipokalsemi, Doğum Felci)

Süt humması, doğum sonrası hipokalsemisi veya doğum felci olarak da bilinir. Esas olarak süt sığırlarında, ancak aynı zamanda düşük kan kalsiyum seviyeleri (hipokalsemi) ile karakterize etçi sığırlarda da görülen bir hastalıktır. ...

Sığır Tüberkülozu
Sığır Tüberkülozu

Sığır tüberkülozu Hastalığın seyri yavaştır ve ölümcül aşamaya ulaşmak aylar veya yıllar alır. Sonuç olarak, hasta bir hayvan, klinik belirtilerin ortaya çıkmasından önce sürünün içindeki bakterileri dökebilir. ...

Koyunlarda Aşılama
Koyunlarda Aşılama

Koruma amaçlı bir uygulama olan aşı, hastalık bulaşmadan önce sürüler sağlıklı iken yapılmaktadır. Aşılama hayvanları ıslak ve stresli olmamalıdır. Aşının bölge ve işletme için risk enfeksiyonlarına karşı doğru zamanda tüm sürüye uygulanması önemli...

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.