Sığırlarda Reticulo Peritonitis Travmatica (RPT)
Sığırlarda Reticulo Peritonitis Travmatica (RPT)

Hayvanların yemlerle aldıkları kesici ve sivri yabancı cisimlerin retikuluma (börkenek) batması sonucu oluşan yırtılmalar sonucu karın zarının yangısına neden olan hastalıktır....

Meralarda Bulunan Zararlı Otlar Ve Mücadele Yolları
Meralarda Bulunan Zararlı Otlar Ve Mücadele Yolları

Mer’alar çok sayıda türden meydana gelen zengin bitki örtüsüne sahiptir. Çeşitli tahrip edici faktörlerin etkisi ile mer’a alanlarında istilacı türlerin yavaş yavaş ortaya çıkmasına neden olabilmektedir....

 Koyunlarda Ağız Bölgesi Hastalıkları
Koyunlarda Ağız Bölgesi Hastalıkları

Koyunların iştahında azalma olur veya kaybolur. İştah olduğu zamanlar da ise koyunlar yumuşak yemleri tercih ederler. Ağızdan salya akıntısı olur. Ağız mukozasına baktığımızda kızarıklık dokunduğumuzda ise sıcaklık ve hayvanın ağrı hissetmesi....

Süt Humması (Hipokalsemi, Doğum Felci)
Süt Humması (Hipokalsemi, Doğum Felci)

Süt humması, doğum sonrası hipokalsemisi veya doğum felci olarak da bilinir. Esas olarak süt sığırlarında, ancak aynı zamanda düşük kan kalsiyum seviyeleri (hipokalsemi) ile karakterize etçi sığırlarda da görülen bir hastalıktır. ...

Sığır Tüberkülozu
Sığır Tüberkülozu

Sığır tüberkülozu Hastalığın seyri yavaştır ve ölümcül aşamaya ulaşmak aylar veya yıllar alır. Sonuç olarak, hasta bir hayvan, klinik belirtilerin ortaya çıkmasından önce sürünün içindeki bakterileri dökebilir. ...

Koyunlarda Aşılama
Koyunlarda Aşılama

Koruma amaçlı bir uygulama olan aşı, hastalık bulaşmadan önce sürüler sağlıklı iken yapılmaktadır. Aşılama hayvanları ıslak ve stresli olmamalıdır. Aşının bölge ve işletme için risk enfeksiyonlarına karşı doğru zamanda tüm sürüye uygulanması önemli...

Küçükbaş Ağıllar Nasıl Olmalıdır?
Küçükbaş Ağıllar Nasıl Olmalıdır?

Kışları kısa ve ılık geçen bölgelerde tercih edilmektedir. Bu ağılların, çatı ve rüzgâra bakan cephesi kapalıdır. Koyunlar kapalı, havasız, rutubetli yerlerden çok fazla etkilenirler. Böylece yetiştirici beklediği ölçüde sağlıklı sürüye sahip olamaz....

Sağılır İneklerin Beslenmesi
Sağılır İneklerin Beslenmesi

Bir ineğin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli olan günlük protein miktarı 525gr ve 1 lt süt için gerekli protein ise 85-90 gr şeklinde hesaplanır....

Koyunların Doğumunun Yaklaştığı Nasıl Anlaşılır Ve Doğum Esnasında Neler Yapılmalıdır?
Koyunların Doğumunun Yaklaştığı Nasıl Anlaşılır Ve Doğum Esnasında Neler Yapılmalıdır?

Doğumdan sonraki ilk 2 veya 3 saat içerisinde atılan yavru zarlarının (Sonun dışarı atılması) koyun tarafından yenmesine fırsat verilmelidir. Sonun düşmesi 24 saat sürebilir, bu durumda kesinlikle çekip koparılmamalıdır....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.