Kuluçka Makinesi İle Civciv Çıkarma Nasıl Yapılır?
Kuluçka Makinesi İle Civciv Çıkarma Nasıl Yapılır?

Kuluçka makinesi, kuluçka tavuğunun doğada yaptığı rolü yerine getirmeye çalışır. Uygun sıcaklık, nem ve havalandırma sağlayarak döllenmiş yumurtaların gelişmesi için ideal bir ortam oluşturur. ...

Sultan Tavuğu (Serai-Tavuk)
Sultan Tavuğu (Serai-Tavuk)

Sultan Tavuğu Türkiye kökenli tepeli bir tavuk ırkıdır. Osmanlı imparatorluğunun bahçelerinde bakılıp süs tavuğu olarak sergilenmişlerdir. Günümüzde dünyada nadir olarak bulunan, tüylü bir süs tavuğudur. ...

Avian Ensefalomiyelitis (Epidemik Tremor)
Avian Ensefalomiyelitis (Epidemik Tremor)

Avian encephalomyelitis, Picornaviridae ailesinden Avian encephalomyelitis virusunun (AEV) oluşturduğu viral bir hastalıktır. Epidemik tremor olarak da adlandırılabilen Avian encephalomyelitis sinirsel bulgulara neden olarak civciv ölümlerine yol açabilir...

Koli Enfeksiyonları ( Kolibasillozis )
Koli Enfeksiyonları ( Kolibasillozis )

Koli enfeksiyonları, yaygın olan olarak görülen, ciddi ekonomik kayıplara neden olabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Tüm kümes hayvanları, yabani kuşlar ve memeliler bu hastalıktan etkilenebilirler. Hastalığın etkeni Escherichia coli bakterisidir. ...

Kanatlılarda Enfeksiyöz Koriza  Hastalığı
Kanatlılarda Enfeksiyöz Koriza Hastalığı

Enfeksiyöz koriza tavukların bulaşıcı akut solunum yolu hastalığıdır. Tavuklarda solunum sistemi bulguları yanında göz, burun akıntısı ve hapşırma ile karakterizedir. Hastalık tüm dünyada büyük ekonomik kayıplara neden olur. ...

Habeş Tavuğu (Silkie)
Habeş Tavuğu (Silkie)

Habeş Tavuğu (Silkie) görünümü ile sıra dışı olan süs tavuk türlerinden biridir. En belirgin özelliği tüylerinin ipek gibi olmasıdır ve bu nedenle Silkie olarak isimlendirilmiştir....

Kanatlılarda Enfeksiyöz Laringotracheitis  (ILT)
Kanatlılarda Enfeksiyöz Laringotracheitis (ILT)

Enfeksiyöz laringotracheitis daha çok tavuklarda gözlen üst solunum sistemi yangısı, öksürük, solunum zorluğu ve gözün dış tabakasının yangısına neden olan oldukça bulaşıcı ve öldürücü nitelikli viral bir hastalıktır....

Kanatlılarda Bit Problemi
Kanatlılarda Bit Problemi

Kanatlılarda en sık karşılaşılan dış parazit problemlerden olan tavuk biti, sürü sağlığı ve hayvan refahı açısından sorun oluşturmakla birlikte ekonomik olarak ciddi kayıplara yol açmaktadır...

Kanatlılarda Koksidiyoz Hastalığı
Kanatlılarda Koksidiyoz Hastalığı

Kanatlılarda koksidiyoz hastalığı genç tavuklarda öncelikli olarak bağırsak sisteminde hasarlar oluşturarak ishalle karakterize bir hastalık tablosu oluşturarak ciddi ekonomik kayıplara neden olur....

Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.