Damızlık Küçükbaş İthalatı İçin Aranan Kriterler Ve Irklar


İthal edilecek Damızlık Koyunlar; East Friesian, Merinos, Dorset Down, Charolais, Lacaune, Dorper, Ile de France, Zwarbles, Alman Siyahbaşlı, Texel, Romanov, Plevne ve Asaf ırkı, Damızlık Keçiler de ise Saanen, Damascus, Boer, Alpine ırklarından olmalıdır.

Yukarıda belirtilen ırklar dışındaki küçükbaş hayvan ithalat talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir. Hayvanlar, ihracatçı ülke topraklarında veya Bakanlık tarafından damızlık küçükbaş hayvan ithalatına izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olmalıdır.

Hayvanlar bireysel tanımlanmasını sağlayan kulak küpesi/mikroçip vb. ile tanımlanmış olmalıdır. Hayvanlar, ait olduğu ırkın genel fenotipik özelliklerini taşımalıdır.

Gelişim bozukluğu, kaşektik, görünür fiziki ve ortopedik kusurları (topallık, körlük v.b) patalojik oluşumlar (tümör, apse, konjuktivit ve deri hastalıkları vb.) olmamalıdır. Genel kondisyonu iyi ve sağlıklı bir görünüme sahip olmalıdır.

Hayvanlar seçim günündeki yaşı ;

Dişiler (gebelik durumuna bakılmaksızın) : 6 - 24 aylık (180 - 720gün),

Erkekler : 12 - 24 aylık (360 - 720 gün) olmalıdır.

Seçimi yapılacak hayvanlar, orijin ülkesinin yetkili otoritesi tarafından ya da yetki verilmiş birlik/kooperatifler tarafından düzenlenen kulak küpe numarası, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi bilgilerini içeren onaylı belgelere sahip olmalıdır.

Hayvanların seçim günündeki canlı ağırlıkları en az ;

Irk

Dişi (Kg)

Erkek (Kg)
East Friesian (Dogu Frizi) Koyun
4575
Merinos Koyun
4575
Dorset Down Koyun
4575
Şarole Koyun
5075
Lacaune Koyun
4065
Dorper Koyun
4560
Ile de France Koyun
5090
Zwarbles Koyun
4565
Alman Siyahbaşlı Koyun
4565
Texel Koyun
5090
Romanov Koyun
2550
Plevne Koyun
4555
Assaf Koyun
4565
Saanen Keçi
3050
Damascus Keçi
4055
Boer Keçi
4560
Alpine Keçi
4050


Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlere ilave belge, bilgi istenebilir. İlgililer istenen bu bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

Damızlık Küçükbaş Hayvan İthalatı İş Akış Şeması;

1- İthalat yapmak isteyen gerçek / tüzel kişiler Damızlık Küçükbaş İthalat Talimatı ile istenen belgelerle HAYGEM’e başvurur. 

2 - Başvurusu uygun bulunanlara, kontrol belgesi verilmek ve seçim heyeti görevlendirmek üzere izin verilir.  (Başvurusu uygun bulunmayanlar ile eksiklik bulunanlara bildirimde bulunulur.)

3 - İthalat yapmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine seçim heyeti görevlendirilir.

4 - Görevlendirilen heyet tarafından düzenlenen liste tutanaklarının tesliminden sonra HAYGEM’ce onaylı KONTROL BELGESİ düzenlenir.

5 - Düzenlenen Kontrol Belgesi ve ilgili belgeler ithalata ilişkin iş ve işleri yapmak üzere HAYGEM tarafından ilgili Veteriner Sınır Kontrol Noktasına, İl Müdürlüğüne ve ithalatçıya gönderilir.Use of the information/advice in this guide is at your own risk. The Farmow and its employees do not warrant or make any representation regarding the use, or results of the use, of the information contained herein as regards to its correctness, accuracy, reliability, currency or otherwise. The entire risk of the implementation of the information/ advice which has been provided to you is assumed by you. All liability or responsibility to any person using the information/advice is expressly disclaimed by the Farmow and its employees.